Kontakti

Županijski sud u Šibeniku
Ured predsjednika


tel.  +385 22 209-140 
fax. +385 22 216-644
e-mail: ured.predsjednika@zssi.pravosudje.hr

 

Glasnogovornik suda

Branko Ivić

tel.  +385 22 209-149

e-mail: branko.ivic@zssi.pravosudje.hr

 

Ravnateljica sudske uprave

Dijana Antić

tel.  +385 22 209-152

e-mail: dijana.antic@zssi.pravosudje.hr

 

Voditeljica kaznene pisarnice

Darija Gašperov

tel. + 385 22 209-142

e-mail: darija.gasperov@zssi.pravosudje.hr 

 

Voditeljica građanske pisarnice

Jagoda Baus

tel. +385 22 209-161

e-mail: jagoda.baus@zssi.pravosudje.hr 

 

Računovodstvo

Helena Borić

tel. +385 22 209-176

e-mail: helena.boric@zssi.pravosudje.hr 

 

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

Vesna Marenci

tel. +385 22 500-134

e-mail: podrska-svjedocima-si@pravosudje.hr