Nadležnost

Nadležnost:

Zakonom o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" broj 67/18 i 21/22) ustanovljeni su županijski, općinski, trgovački i upravni sudovi te je određeno područje njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati.  

Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o područjima i sjedištima sudova definirana su sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova.

Prema članku 2. stavku 1. točki X. Zakona o područjima i sjedištima sudova, područje nadležnosti Županijskog suda u Šibeniku je za područje Općinskog suda u Šibeniku.

Općinski sud u Šibeniku nadležan je za područje općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter –Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić te gradova: Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice.

Prema odredbi članka 19. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23), Županijski sudovi:

  1. rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,
  2. rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,
  3. provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,
  4. odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,
  5. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
  6. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,
  7. provode izvršenje strane kaznene odluke
  8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.