Podrška žrtvama i svjedocima

Voditelj Odjela: Stručna suradnica Emina Hrvatin 

tel: 044/524-419

Na Županijskom sudu u Sisku 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu je zaposlena voditeljica Emina Hrvatin. Osim voditeljice Odjela, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i posebno educirani volonteri.

Osnovne zadaće Odjela:
– pružanje emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji
– pružanje općih procesnih informacija o pravima žrtava i svjedoka u prethodnom, 

   kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa
– pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda
– upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u

   njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)
– posredovanje u kontaktu sa službenicima suda
– pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina.

Važno je napomenuti kako djelatnici Odjela, kao ni volonteri, ne daju pravne savjete niti provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju, ne razgovaraju o sadržaju iskaza žrtve/svjedoka, a sve informacije do kojih dolaze u kontaktu s njima strogo su povjerljive. Podrška Odjela je besplatna i dostupna svima.

Za podršku i/ili dodatne informacije obratite se na:
Županijski sud u Sisku
Ulica S. i A. Radića 8b, 44000 Sisak
Tel: 044/524-419
E-mail:podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Aktivnosti odjela

05-06. rujna 2018.
Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju u postupanju u slučajevima iz mržnje protiv LGBTIQ osoba. koju je organizirao Zagreb Pride u sklopu međunarodnog projekta „COME FORWARD! Osnaživanje i podrška žrtvama anti-LGBT zločina iz mržnje“ koji se bavi unaprjeđenjem zaštite od homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje. Edukacija je održana u Kući ljudskih prava u Zagrebu.


04. rujna 2018.
Prisustvovanje svečanosti zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ održanoj u Zagrebu u Ministarstvu pravosuđa RH.


06. srpnja 2018.
Prisustvovanje Konferenciji povodom predstavljanja Izvještaja o položaju i pravima žrtava kaznenih djela te Izvještaja o suđenjima za ratne zločine za 2017. godinu. Konferencija je održana u Novinarskom domu u Zagrebu, a organizirala ju je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.


04. srpnja 2018.
Prisustvovanje završnoj konferenciji projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ i obilježavanje 10. godišnjice rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Konferencija je održana u hotelu Sheraton u Zagrebu, a organizirali su je Ministarstvo pravosuđa RH i Mapa znanja d.o.o.


08. lipnja 2018.
U sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ za djelatnike odjela za podršku žrtvama i svjedocima organizirana je jednodnevna radionica na teme „Sprječavanje izgaranja i posljedica prijenosa traume na pomagače“ te „Razumijevanje procesa nasilja i konteksta u kojem je prisutno nasilje“. Radionica je održana u Zagrebu u hotelu Panorama, a predavačica je bila Zdenka Pantić.


11 – 12. travnja 2018.
Sudjelovanje na sastanku radne skupine za pripremu nacrta promotivnih materijala u sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u RH“. Promotivni materijali – brošure i letci, namijenjeni su žrtvama i svjedocima, ali i široj javnosti u smislu podizanja svijesti o pravima žrtava i njihovom ostvarivanju, ali i o postojanju sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Sastanak je održan u hotelu Kolovare u Zadru.


22. veljače 2018.
Prisustvovanje na konferenciji povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Konferenciju je organizirala Documenta, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, a održana je u Zagrebu.


09. veljače 2018.
U sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ za djelatnike odjela organizirana je jednodnevna radionica na teme „Direktna i telefonska komunikacija s teškim i agresivnim korisnicima“ i „Upravljanje stresom“. Radionica je održana u Zagrebu u hotelu Panorama.


29. kolovoza 2017.
Sudjelovanje na radionici u sklopu projekta „IPA I 2012 – Jačanje zatvorskog sustava RH, Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS)“ kojem je jedan od ciljeva izrada baze podataka za odjele za podršku žrtvama i svjedocima i Samostalnu službu za podršku žrtvama i svjedocima. Radionica je održana u Zagrebu u prostorijama tvrtke IN2.


3 – 4. srpnja 2017.
Sudjelovanje na radionici na temu prava žrtava kaznenih djela. Radionica je održana u Zagrebu u organizaciji Pravosudne akademije u suradnji s Documentom – Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj radionice je usavršavanje i obrazovanje svih koji rade sa žrtvama kaznenih djela (pravosuđe, policija, socijalna skrb, zdravstvo) te jačanje zajedničke suradnje i razmjena iskustava. Radionica je imala teorijski i praktični dio. Neke od tema su bile prava žrtava i definicija žrtve u nacionalnom zakonodavstvu te prema Direktivi 2012/29/EU, predrasude i stereotipi, žrtve diskriminacije u kaznenom i prekršajnom postupku.


15. svibnja 2017.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin, načelnica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP Nikica Hamer Vidmar i stručni suradnik izvanpravne struke na Županijskom sudu u Sisku Igor Petrić održali su sastanak s predstavnicima centara za zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo i centara za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja iz županija koje su u djelokrugu rada Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Sisak (Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka i Koprivničko-križevačka županija), a u svrhu predstavljanja sustava podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim postupcima te ostvarivanja suradnje s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Sisku i Samostalnom službom za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa.


25. travnja 2017.
Sudjelovanje na okruglom stolu „Kako unaprijediti javnu politiku u području zločina iz mržnje, osobito u odnosu na prava žrtava“. Organiziran je s ciljem boljeg identificiranja žrtava zločina iz mržnje te osnaživanja i podrške takvim žrtvama u shvaćanju i ostvarivanju njihovih zakonski zajamčenih prava. Okrugli stol je organizirao Hrvatski pravni centar, a održan je u hotelu Arcotel u Zagrebu.


20. travnja 2017.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin te stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP održale su predavanje za djelatnike CZSS Karlovac, Ogulin, Duga Resa i Slunj na temu sustava podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim postupcima. Predavanje je održano u Centru za socijalnu skrb Karlovac.


6. travnja 2017.
Sudjelovanje na tribini o novim instrumentima u području trgovanja ljudima, a vezano uz promjene Protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te Protokola o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima. Promjene u spomenutim protokolima predstavila je predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Tribinu je organizirao Hrvatski pravni centar u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a održana je u hotelu Arcotel u Zagrebu.


3. ožujka 2017.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin te stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP održale su predavanje za djelatnike CZSS Bjelovar, Čazma, Daruvar i Garešnica na temu sustava podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim postupcima. Predavanje je održano u Obiteljskom centru Bjelovar.


13. veljače 2017.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin te stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP održale su predavanje za djelatnike CZSS Koprivnica i Đurđevac, dok se djelatnici CZSS Križevci nisu odazvali pozivu. Tema je bila sustav podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim predmetima. Marina Švagelj Jažić, predsjednica udruge Hera iz Križevaca predstavila je rad i djelokrug udruge, s obzirom da udruga pruža podršku žrtvama i svjedocima bilo kojeg oblika nasilja, a u sklopu projekta koji je financiran od strane Ministarstva pravosuđa. Predavanje je održano u CZSS Koprivnica.


8. prosinca 2016.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin te stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP održale su predavanje za djelatnike CZSS Petrinja, Novska, Kutina, Hrvatska Kostajnica i Glina te podružnice Dvor i Topusko. Tema je bila sustav podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim predmetima. Predavanje je održano u CZSS Petrinja.


1 – 2. prosinca 2016.
Sudjelovanje na edukaciji po modelu međuresorne suradnje „Možemo zajedno“ za postupanje u predmetima nasilja u obitelji i među bliskim osobama koju je organiziralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Edukacija je održana u Zagrebu.


24 – 25. studenoga 2016.
Prisustvovanje stručnom skupu „Djeca bez pratnje: žrtve trgovanja ljudima i tražitelji/tražiteljice azila“ kojeg je organizirao Centar za žene žrtve rata ROSA u partnerstvu s organizacijom AIRE Centre iz Londona, University Colledge of Corke i Child Circle iz Brisela. Stručni skup održan je u Zagrebu.


23. studenoga 2016.
Voditeljica Odjela održala je predavanje na edukativnoj radionici „Pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela i prekršaja“ u sklopu stručnog usavršavanja policijskih službenika koju je organizirala PU bjelovarsko-bilogorska. Na radionici su predavanja održali i Maida Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa.


28. rujna 2016.
Sudjelovanje na radionici na temu zločina iz mržnje te Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu LGBT žrtava kaznenih djela. Radionicu je organizirao Zagreb Pride u suradnji sa Samostalnom službom za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, a u sklopu međunarodnog projekta „Hate no more“ koji provode organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Latvije, Litve, Mađarske i Poljske.


22 – 23. rujna 2016.
Sudjelovanje na konferenciji „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“ koja se održala u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Konferencija je održana u okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ koji Hrvatski pravni centar provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Cilj projekta je izrada preporuka za bolju implementaciju Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te razvoj alata za individualnu procjenu potreba žrtava iz čl. 22. Direktive.


30. lipnja 2016.
Prisustvovanje prezentaciji rezultata pilot-studije „Odjeci svjedočenja“ o dugoročnim posljedicama svjedočenja pred MKSJ-om. Istraživanje su proveli Služba za žrtve i svjedoke pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju te Castleberry Peace Institute pri University of North Texas. Njime je bio obuhvaćen uzorak od 300 svjedoka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova. Ključno pitanje za svjedoke je bilo što je za njih značilo svjedočenje na sudu i kako je ono utjecalo na njihov život nakon što su napustili sudnicu.


11. svibnja 2016.
Voditeljica Odjela održala je predavanje na stručnoj radionici „Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja“ koju je organizirala PU sisačko-moslavačka. Na radionici su predavanja održali i Maida Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, sutkinja Općinskog suda u Sisku Katarina Žuk, sutkinja Prekršajnog suda u Sisku Stela Ivaniš, viša stručna savjetnica za mladež u ODO Sisak Jasminka Petrić, Lahorka Zec iz Centra za žene Adela te policijski službenici iz Odjela općeg kriminaliteta, Odjela za sigurnost cestovnog prometa i Odjela za nezakonite migracije.


25. travnja 2016.
Voditeljica Odjela održala je predavanje na edukativnoj radionici „Podrška i zaštita žrtava kaznenih djela“ koju je organizirala PU koprivničko-križevačka. Na radionici su predavanja održali i Maida Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa.


18. travnja 2016.
Voditeljica Odjela održala je predavanje na edukativnoj radionici „Podrška i zaštita žrtava kaznenih djela“ koju je organizirala PU karlovačka. Na radionici su predavanja održali i Maida Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa te Neji Belavić iz ODO u Karlovcu.
http://karlovacka.policija.hr/MainPu.aspx?id=234860


13. travnja 2016.
Voditeljica Odjela Emina Hrvatin i voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima u MP Nikica Hamer Vidmar održale su u Centru za socijalnu skrb Sisak predavanje na temu „Sustav podrške žrtvama i svjedocima u RH“. Teme predavanja su bile novčana naknada žrtvama kaznenih djela, obavijest žrtvama kaznenih djela o otpustu počinitelja te uloga i rad Odjela za podršku žrtvama i svjedocima.  


22. veljače 2016.
Prisustvovanje na okruglom stolu „Primjena prava žrtava kaznenih djela – iskustva u praksi“. Okrugli stol je održan povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela, a u organizaciji Ministarstva pravosuđa, s ciljem prikaza dobrih primjera iz prakse vezano uz primjenu prava žrtava sukladno Zakonu o kaznenom postupku i drugih prava te međuinstitucionalnu suradnju.


02. prosinca 2015.
U prostorijama Ministarstva pravosuđa povodom Međunarodnog dana volontera održan je okrugli stol na temu „Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici organizacija i institucija koji promiču volontiranje i koji u svojem radu angažiraju volontere.


23. listopada 2015.
Sudjelovanje na 1. međunarodnoj konferenciji o seksualnom nasilju „Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja“. Konferencija je održana u hrvatskom Saboru, a organizirala ju je Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH i organizacijom civilnog društva Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI).


11. lipnja 2015.
Sudjelovanje na stručnoj edukaciji o trgovanju ljudima koju je održao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH.


28. svibnja 2015.
Voditeljica Odjela održala je predavanje na temu "Podrška žrtvama kaznenih djela" na edukativnoj radionici koju je organizirala PU karlovačka. Radionica je svojim sadržajem bila usmjerena na prava žrtava, način postupanja policijskih službenika i probleme s kojima se susreću u dosadašnjem postupanju. Održana je u prostorijama PU karlovačke u Karlovcu.


19. svibnja 2015.
Voditeljica Odjela sudjelovala je na predavanju "Počinitelji kaznenih djela protiv spolne slobode". Predavanje je održala gđa Smiljka Baranček iz Uprave za zatvorski sustav pri Ministarstvu pravosuđa. Predavanje je bilo vrlo zanimljivo jer se ovoj problematici pristupilo iz druge perspektive, perspektive počinitelja, u odnosu na onu s kojom se svakodnevno susrećemo u obavljanju svojeg posla, tj. iz perspektive žrtve. Na predavanju je prikazan i film "Secret life" koji se bavi tematikom pedofilije.


20. veljače 2015.
Voditeljica Odjela sudjelovala je na Okruglom stolu "Implementacija Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u zakonodavstvo i praksu u RH". Okrugli stol je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, a povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela.


26 – 28. studenoga 2014.
Sudjelovanje na Regionalnom skupu praktičara u oblasti pružanja podrške žrtvama i svjedocima u krivičnim predmetima i na Petoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije "Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa", Beograd. Sudjelovanje na sastanku i konferenciji organizirao je UNDP BiH.
Na regionalnom sastanku razgovaralo se o mehanizmima pružanja podrške, ujednačavanju prakse postupanja, ulozi odjela u jačanju referalnih mehanizama, definiranju podrške i njezinih pojedinih oblika, povjerljivosti razgovora sa žrtvama i svjedocima te o načinima nošenja djelatnika odjela sa stresom.
Konferencija VDS-a je bila međunarodnog karaktera s predavačima iz Švedske, Australije, Izraela, Italije, Nizozemske, Belgije, Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Švicarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije.


16. srpnja 2014.
U zgradi Ministarstva pravosuđa održana je svečanost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kojom je obilježena godišnjica rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Na svečanosti su se koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra ukratko osvrnule na statistiku poziva u proteklih godinu dana te analizu rada i koordinaciju volontera NPC-a. Na kraju su dodijeljena priznanja volonterima za poseban doprinos razvoju NPC-a te poboljšanju položaja žrtve i svjedoka u RH.


23 – 24. svibnja 2014.
Ženska soba organizirala je u Zagrebu 12. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja. Teme su bile promjene zakonodavnog okvira RH po pitanju seksualnog nasilja i nasilja nad ženama, Direktiva 2012/29 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te implementacija Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Sastanak je bio vrlo dinamičan i interaktivan s konstantnim ukazivanjem na potrebu povezivanja vladinog i nevladinog sektora te zajedničkog preveniranja i suzbijanja seksualnog nasilja, razvijanja efikasne podrške i zaštite žrtava seksualnog nasilja te pomoći žrtvama da ostvare svoja zakonska prava.


13 – 15. svibnja 2014.
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima organizirala je u Zadru superviziju i edukaciju na temu "Izazovi u radu s volonterima" u sklopu projekta "Jačanje sustava podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela". Prvi dan bio je određen za grupnu i individualnu superviziju djelatnika Odjela koju je vodila Ana Jurić. Drugi dan je održana edukacija "Izazovi u radu s volonterima" koju je vodila Lejla Šehić Relić iz Volonterskog centra Osijek. Ta tematika nam je svima bila izuzetno zanimljiva s obzirom na izmjene Sudskog poslovnika kojima formalni organizatori volontiranja postaju sudovi na kojima su osnovani Odjeli za podršku pa se diskutiralo i o mogućim problemima i rješavanju istih.


29 – 30. travnja 2014.
Northern Ireland Co-operation Overseas i tim WINPRO II projekta organizirao je u Tirani Regionalni sastanak i Pravosudnu konferenciju pod pokroviteljstvom EU projekta: "Suradnja u kaznenom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije (WINPRO II)" financiranog iz sredstava IPA 2012 višekorisničkog programa.
Prvog dana na Regionalnoj konferenciji prezentiran je projekt i dosadašnja postignuća i aktivnosti (međuagencijska suradnja, treninzi, studijske posjete…), zatim daljnji planovi za 2014. godinu te financijski izvještaj. Također je svaka Jedinica za zaštitu svjedoka iz regije imala kratko predstavljanje o izazovima upravljanja ljudskim resursima u Jedinicama.
Drugi dan na Pravosudnoj konferenciji bio je predviđen za prezentiranje kratkog pregleda koncepta i pravnih implikacija statusa "zaštićenog svjedoka tijekom sudskog postupka" u svakoj od zemalja korisnica projekta uz debatu o mogućim problemima ako se zaštićeni svjedok ne kvalificira na isti ili odgovarajući način u drugoj državi u kojoj svjedoči te o mogućnostima usvajanja regionalnih sporazuma koji bi zaštićenim svjedocima garantirali isti odnosno odgovarajući nivo zaštite u drugoj zemlji. Predložene su i teme za diskusiju na idućoj Pravosudnoj konferenciji.


20. i 21. ožujka 2014.
Sudjelovanje na trening seminaru "Dostupnost i započinjanje postupka restorativne pravde". Trening su organizirali Europski forum za restorativnu pravdu zajedno s udrugom Ars Publica, Udruga škola socijalnog rada iz Rumunjke i Centar za mirovne studije, a održan je u prostorijama Ureda za informiranje u RH / Europskog Parlamenta u Zagrebu. Na treningu su predstavljene prakse u Rumunjskoj, Portugalu, Norveškoj, Švedskoj i Hrvatskoj i na taj način pružene konkretne ideje kako poboljšati vlastitu praksu i suradnju sa zainteresiranim stranama. Iskustva i ideje su se razmjenjivale i preko interaktivnih rasprava, studije slučaja i igranja uloga.


10. ožujka 2014.
Voditeljica Odjela sudjelovala je na okruglom stolu "Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka" kojeg je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Okrugli stol održan je u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske u Zagrebu u sklopu EIDHR programa Europske unije za Republiku Hrvatsku. Na okruglom stolu se govorilo o sustavu podrške žrtvama i svjedocima na sudovima, položaju i pravima žrtve u kaznenom te policijskom postupku, potrebama žrtava i svjedoka obiteljskog nasilja, ulozi sustava besplatne pravne pomoći žrtvama i svjedocima, ulozi djeteta kao svjedoka, poteškoćama s kojima se susreću maloljetnici u sudskim postupcima te je predstavljen nacrt prijedloga Zakona o naknadi štete žrtvama silovanja u domovinskom ratu. Uz predstavljanje dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja prava žrtava i svjedoka, ukazalo se i na problematiku provođenja zakonskih odredbi i neujednačenu praksu, mali broj educiranih ljudi, nedostatak prostora kao i financijske potpore.


Veljača/ožujak 2014.
U veljači i ožujku održana je trodnevna edukacija novih volontera u Odjelu. Prvi dan edukacije odnosio se na pravni aspekt pružanja podrške, a predavanje su održali, prema dogovoru s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, studenti iz Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Drugi dan edukacije odnosio se na psihološki aspekt svjedočenja, a održala ga je načelnica Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa Nikica Hamer Vidmar. Treći dan edukacije volonteri su upoznati s praksom pružanja podrške na prekršajnom sudu, a predavanje su održale kolegice iz zagrebačkog Odjela Ana Ergović Kuzmanović i Ines Žabek. Također je odrađen i praktični dio u pružanju podrške u koji su se uključili i volonteri koji već volontiraju u Odjelu.


10. veljače 2014.
Pravosudna akademija u Zagrebu organizirala je radionicu "Novine u Zakonu o kaznenom postupku". Radionicu je vodio sudac Vrhovnog suda Damir Kos. Prvenstveno je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima županijskih i općinskih sudova, ali se jedan dio odnosio i na novine u ZKP-u vezano uz prava žrtve i oštećenika pa su to vrlo važne informacije i objašnjenja za daljnje uspješno pružanje podrške svjedocima i žrtvama.


30. rujna 2013.
Na Županijskom i Općinskom sudu počeo je s djelovanjem info pult kojeg su pokrenuli volonteri Odjela. Info pult je nastao iz potrebe da se podrška svjedocima i žrtvama približi i pruži onima koji nisu informirani o postojanju Odjela na sudu, ali i zbog aktivnijeg uključivanja volontera i njihove bolje motiviranosti za volontiranje. Volonteri će na info pultu biti ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 13:00 sati.  


03-04. srpnja 2013.
Sudjelovanje na dvodnevnom treningu "Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom" kojeg je organizirala Ženska soba. To je nastavak treninga koji je Ženska soba organizirala prije godinu dana. Na treningu su sudjelovale predstavnice organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima u Hrvatskoj te predstavnice organizacija osoba s invaliditetom. Trening je bio izuzetno zanimljiv, energičan i dinamičan s konkretnim primjerima te razmjenom iskustava.


12. lipnja 2013.
U Zagrebu je održan veliki sastanak volontera "Uključivanje mladih u poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke u Hrvatskoj" koji je organizirao UNDP u RH. Na sastanku su dodijeljene nagrade najboljim volonterkama i volonterima iz svakog Odjela koje im je uručio ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Održana su i tri predavanja: Promjene u kaznenom zakonu, Ana Vlahović Stanić; Seksualno nasilje u Hrvatskoj – učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci, dr. sc. Maja Mamula; Žrtve obiteljskog nasilja u svjetlu prekršajnog sudovanja, Branka Žigante Živković.


 28-29. siječnja 2013.
U Sisku je održan evaluacijski sastanak rada lokalnih volonterskih centara koji je organizirala Agencija lokalne demokracije Sisak, a u okviru projekta "Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica". Cilj sastanka je bila procjena uspješnosti provedenog projekta, osiguravanje kvalitete lokalnih volonterskih centara osnovanih u projektu te procjena njihovog utjecaja na zajednicu. Sastanak je završio konferencijom za tisak na kojoj su bili predstavljeni rezultati projekta.


15. prosinca 2012.
Županijski sud i Odjel Sisak posjetila je nizozemsko-hrvatska delegacija. U nizozemskoj delegaciji su bili članovi Parlamenta, veleposlanica Kraljevine Nizozemske u RH te prvi tajnik u nizozemskom Veleposlanstvu, dok su u hrvatskoj delegaciji bili članovi saborskog Odbora za europske integracije te veleposlanica RH u Kraljevini Nizozemskoj. Također su se sastali i s predsjednikom suda gospodinom Veršićem. Predsjednik suda ih je izvijestio o radu suda, broju i vrsti predmeta, dok je voditeljica Odjela održala kratku prezentaciju o radu Odjela. Na sastanku su bile prisutne i volonterke Lada Rađenović i Vedrana Jurašinović.


28-29. studenog 2012.
Voditeljica Odjela prisustvovala je međunarodnoj konferenciji "Judicial Reform and the Empowerment of Victims" u organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u RH i Ministarstva pravosuđa. Konferencija je održana 28. i 29.studenog 2012. godine u Hotelu Westin u Zagrebu. Na konferenciji se raspravljalo o položaju žrtava kaznenih djela u sudskim postupcima te o potrebi njihovog osnaživanja, a sudjelovali su brojni izlagači iz Republike Hrvatske i inozemstva koji su analizirali položaj žrtava iz područja svojeg stručnog rada. Kao posebno ranjive skupine žrtava navedena su djeca, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene žrtve ratnih silovanja te žrtve trgovine ljudima.


11-15. lipnja 2012.
U okviru Europskog projekta "Suradnja u kaznenom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv teškog kriminala i terorizma (WINPRO)" voditeljica Odjela sudjelovala je na petodnevnom seminaru "WINPRO Zaštita svjedoka, Psihološka podrška i evaluacija" u Poreču. Na seminaru su sudjelovale kolege iz pravosudnog sektora susjednih zemalja te djelatnici naših Odjela za podršku svjedocima i žrtvama.


17-18. svibnja 2012.
Ženska soba – centar za seksualna prava organizirala je dva događanja vezana uz problematiku žena s invaliditetom koje su žrtve nasilja. Prvo događanje je bio trening "Specifičnosti u direktnom radu sa ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja". Na treningu su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova koji rade direktno sa ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja u skloništima i savjetovalištima u Hrvatskoj.
Drugo događanje je bio 10. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja s temom "Seksualno nasilje i žene s invaliditetom".
Oba događanja su rezultirala nizom konkretnih preporuka vezanih uz prepoznavanje i suzbijanje nasilja nad ženama s invaliditetom, kao i uz pružanje što efikasnije pomoći i podrške žrtvama nasilja. Te preporuke poslane su, između ostaloga, Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH, pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, pučkom pravobranitelju, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu socijalne politike i mladih.


3. travnja 2012.
Prisustvovanje okruglom stolu u Vukovaru na temu "Seksualno nasilje u ratu". Okrugli stol su organizirali Ujedinjeni narodi u Hrvatskoj i Grad Vukovar, uz potporu Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Tema je bila što Hrvatska i druge države mogu učiniti u kaznenom progonu počinitelja seksualnog nasilja počinjenom tijekom rata te kako pružiti adekvatnu pomoć i podršku žrtvama tog nasilja.


8. ožujka 2012.
Sudjelovanje na skupu kojeg je, povodom obilježavanja međunarodnog Dana žena, organizirao predsjednik Ivo Josipović. Predsjednik je na skupu inicirao stvaranje Mreže muških lidera u borbi protiv nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj i tako se pridružio kampanji glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona započetoj 2009. godine.


21. veljače 2012.
Sudjelovanje na stručnom skupu "Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava" u organizaciji pravobraniteljice za djecu, Hrvatske odvjetničke komore i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Ukazalo se na problematiku koja se javlja u primjeni postupovnih prava ove Konvencije te na moguća rješenja bolje zaštite prava djece. Na skupu su izlagali brojni stručnjaci iz područja zaštite dječjih prava.


1-3. veljače 2012.
Sudjelovanje voditeljice Odjela na dvodnevnom evaluacijskom sastanku o razvoju lokalnih volonterskih servisa u okviru projekta "Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica", koji je organizirao Omladinski komunikativni centar Banja Luka kao nositelj projekta u BiH. Prezentirao se rad četiri volonterska centra, govorilo o problematici volontiranja, o suradnji volonterskih centara s organizatorima volontiranja te drugim institucijama i NVO-ima. Također se govorilo o daljnjim postupcima u projektu i budućoj suradnji.  


12. i 13. siječnja 2012. 

Sudjelovale smo na sastanku i superviziji te edukaciji o žrtvama seksualnog nasilja koje je organizirala Udruga volontera za podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima.
Na radnom sastanku se analizirao upitnik koji će Odjeli koristiti u svrhu znanstvenog istraživanja.
Supervizijski sastanak je bio pod vodstvom supervizorice Zdenke Pantić.
Tema edukacije o žrtvama seksualnog nasilja je bila „Osnove savjetodavnog rada sa žrtvama seksualnog nasilja“, a vodile su je Maja Vukmanić i Antonija Hojt iz Ženske sobe.


 24. i 25. studeni 2011.

U suradnji s Nikicom Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa, 24. i 25. studenog 2011. održale smo prvu edukaciju volontera koji će pomagati radu Odjela. Na edukaciji je bilo deset volontera, trajala je dva dana, a na njoj su volonteri upoznati sa ulogama i zadaćama Odjela, osnovama kaznenog postupka, psihološkim aspektima svjedočenja te o ulozi, važnosti i obvezama volontera. Volonteri sada prolaze tromjesečni probni rad, a nakon toga mogu početi volontirati u Odjelu. 


 22. i 23. studenog 2011. 

Voditeljica Odjela sudjelovala je 22. i 23. studenog 2011. u Zagrebu na stručnom skupu „Možemo zajedno“. To je III. stručni skup međuresorne suradnje na području zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te obiteljsko i kazneno pravne zaštite mladeži i obitelji, a organizirali su ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Pravosudna akademija i Agencija za odgoj i obrazovanje. Skup je osmišljen kao stručna edukacija, podrška i pomoć nacionalnim i županijskim timovima u rješavanju konkretnih slučajeva nasilja u obitelji.
Na dvodnevnom sastanku neke od tema su bile postupanje obiteljskih sudova u predmetima obiteljskog nasilja, uloga sustava pravosuđa, policije, sustava socijalne skrbi, sustava zdravstvene zaštite, obiteljskih centara, civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u slučajevima nasilja u obitelji i kaznenopravnoj zaštiti djece i mladeži i dr. Županijski koordinatori za međuresornu suradnju u sustavu socijalne skrbi iznijeli su svoja iskustva s održanih međuresornih sastanaka. Sudionici skupa su aktivno sudjelovali u dvije radionice.
Stručnim skupom ujedno se obilježio i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.


 13. i 14. listopada 2011.  

Sudjelovale smo na zajedničkom radnom sastanku i superviziji za predstavnike volontera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te predstavnike zaposlenika svih Odjela za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Sastanak i supervizija održali su se u Osijeku, a organizirala ih je Udruga volontera za podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima.
Na radnom sastanku je razriješen dužnosti dosadašnji koordinator Udruge, predložene su i usvojene izmjene Statuta Udruge, predloženi su kandidati za izvršnog direktora Udruge i zamjenika izvršnog direktora Udruge te je usvojen strateški plan Udruge za 2012-2013. godinu.
Supervizijski sastanak je bio pod vodstvom supervizorice Zdenke Pantić.  


 12. i 13. svibnja 2011.  

Djelatnice Odjela su 12. i 13. svibnja 2011. godine prisustvovale okruglom stolu i seminaru koje je organizirao Županijski sud u Zadru i Udruga volontera za podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima. Tema okruglog stola je bila "Razvoj sustava podrške svjedocima i žrtvama u Republici Hrvatskoj i uloga volontera u sudskim postupcima", a organiziran je sa svrhom prezentacije iskustava koja ima Republika Hrvatska u trogodišnjem djelovanju Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama. Vrlo je važno naglasiti kako je Vijeće Europe pohvalilo projekt podrške svjedocima i žrtvama u Republici Hrvatskoj kao najbolje provedeni projekt u ovom dijelu Europe. Na okruglom stolu predstavljena je i prva publikacija Priručnika za volontere u sudskim postupcima.
Drugog dana našeg boravka u Zadru sudjelovale smo na seminaru na temu "Međunarodna iskustva u pružanju podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i važnost međunarodne/međusektorske suradnje". Održana je i radionica podijeljena na pet tema koje su kasnije prodiskutirane na grupnoj raspravi.  


 06. svibnja 2011.  

Voditeljica Odjela sudjelovala je 06. svibnja 2011. godine na "Regionalnom sastanku pružalaca podrške žrtvama i svedocima" u Beogradu. Sastanak je održan u sklopu predstavljanja projekta "Pravda i ratni zločin" u organizaciji OSCE/ODHIR-a. Na sastanku su se predstavili modeli pružanja podrške svjedocima i žrtvama u regiji te su se razmijenila iskustva u radu sa svjedocima i žrtvama. Također se raspravljalo i o međunarodnoj i regionalnoj suradnji, posebno u predmetima ratnih zločina. U sklopu sastanka bio je organiziran posjet Posebnom odjeljenju Višeg suda za ratne zločine u Beogradu gdje smo više saznali o položaj svjedoka u sudnici za vrijeme suđenja, interakciji između sudaca i službe za podršku svjedocima te smo obišli sudnice i posebnu čekaonicu za žrtve i svjedoke. 


 23. ožujka 2011.  

U srijedu, 23. ožujka 2011. na Županijskom sudu u Sisku sucima i medijima službeno je predstavljen Odjel za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama. Službenom otvaranju Odjela nazočili su predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, državna tajnica Tatijana Vučetić, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj Louisa Vinton, predsjednik Županijskog suda u Sisku Ivan Veršić, ravnatelj Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa Saša Rajić, voditelj projekta Mario Krešić te načelnica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima Nikica Hamer Vidmar.  


 17.03.2011.  

U dogovoru s gospođom Barbarom Pađen iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, djelatnice Odjela sudjelovale su 17.03.2011. na četvrtom Sajmu poslova u sisačkom hotelu Panonija. Cilj sudjelovanja je bilo informiranje posjetitelja Sajma o radu Odjela te prikupljanje volontera za podršku svjedocima i žrtvama. Zainteresiranima je objašnjen način volontiranja na sudu te koje bi bile njihove odgovornosti i dužnosti kao volontera.