Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Županijskog suda u Sisku

Predsjednik suda:

Blažena Ereš

 

Građanski odjel

Suci:

 1. mr. sc. Ana Beloglavec - predsjednik odjela
 2. Martina Budinski Modronja
 3. Predrag Jovanić
 4. Alenka Lešić
 5. Ljiljana Milina
 6. Marijanka Salopek
 7. Ivan Stipčić
 8. Lucijana Vukelić
 9. Renata Košir Skračić
 10. Zlatana Bihar
Kazneni odjel

Suci:

 1. Melita Avedić - predsjednik odjela
 2. Blažena Ereš
 3. Ivančica Cvitanović
 4. mr.sc. Zorislav Kaleb
 5. Božena Perić
 6. Mirko Đukić

Sudski savjetnik:

 1. Marija Jurić

 

Centar za izvršenje kazne zatvora

Suci izvršenja:

 1. Melita Avedić
 2. Božena Perić
 3. Mirko Đukić

Viši referent za izvršenje kazne:

 1. Ivana Rogić
Sudske pisarnice
 • Sudska pisarnica
 • Građanska pisarnica
 • Kaznena pisarnica
Pisarnica sudske uprave
 • Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela
 • Informatička podrška
Odjeljak materijalno-financijskog poslovanja

Voditelj:

 1. Verica Borković