Kontakti

Županijski sud u Zadru 
Ulica plemića Borelli 9
23000 Zadar
tel:  +385 23 203-600
fax: +385 23 211-280
e-mail: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr 

Predsjednik suda
Željko Đerđ
tel:  +385 23 203-631 
fax: +385 23 211-280 
e-mail: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr

Zamjenica predsjednika suda
Sandra Radanović
tel:  +385 23 203-652
fax: +385 23 211-280 
e-mail: sandra.radanovic@zszd.pravosudje.hr

Predsjednik kaznenog odjela
Hrvoje Visković
tel:  +385 23 203-605
fax: +385 23 211-280 
e-mail: hrvoje.viskovic@zszd.pravosudje.hr

Predsjednik građanskog odjela
Katija Hrabrov
tel:  +385 23 203-606
fax: +385 23 211-280
e-mail: katija.hrabrov@zszd.pravosudje.hr

Glasnogovornik:
Sandra Radanović
mob:  +385 99 608-6938
fax: +385 23 211-280
e-mail: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr

Ravnateljica sudske uprave
Antonija Jurlina
tel:  +385 23 203-633
fax: +385 23 211-280 
e-mail: antonija.jurlina@zszd.pravosudje.hr

Službenica za informiranje:
Ivana Festini
tel:  +385 23 203-614 
fax: +385 23 211-280 
e-mail: ivana.festini@zszd.pravosudje.hr

Upravitelj zajedničke sudske pisarnice
Mladen Petani
tel:  +385 23 203-690
fax: +385 23 211-280 
e-mail: mladen.petani@zszd.pravosudje.hr

Upraviteljica pisarnice sudske uprave 
Ljiljana Gulan
tel:  +385 23 203-631 
fax: +385 23 211-280 
e-mail: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr

Računovodstvo:
Božena Tolić
tel:  +385 23 203-607
fax: +385 23 211-280 
e-mail: bozena.tolic@oszd.pravosudje.hr

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Dragana Marina
tel:  +385 23 203-640
fax: +385 23 203-241 
e-mail: podrska-svjedocima@pravosudje.hr