Informacije za stranke

Radno vrijeme Županijskog suda u Zadru počinje u 7:30, a završava u 15:30 sati.

Dnevni odmor je od 11:30 do 12:00 sati.

 

OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA

Predsjednik suda

prima stranke drugog i četvrtog ponedjeljka u mjesecu od 13:00 sati.

Sudska pisarnica (soba 311)

radi sa strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati,

osim srijedom i u vrijeme dnevnog odmora od 11:30 do 12:00 sati.

Prijamna kancelarija (soba 301)

prima podneske i poštu svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati,

osim u vrijeme dnevnog odmora od 11:30 do 12:00 sati.

Dozvole za posjet pritvorenicima (soba 326)

izdaju se srijedom do 8:00 do 8:30 sati.