Zakoni i ostali propisi

Ustav

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) 

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“