Zaštita osobnih podataka

Županijski sud u Zadru obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Županijski sud u Zadru obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Antonija Jurlina

 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail adresa: antonija.jurlina@zszd.pravosudje.hr

telefon: +385 23 203 631

telefaks: +385 23 211 280