Izjava o pristupačnosti

Općinski sud u Koprivnici nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj: 17/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Općinskog suda u Koprivnici koje se nalaze na adresi https://sudovi.hr/hr/oskc i dio su CMS sustava (Content Managament System) odnosno sustava za upravljanje sadržajem za koji je nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica https://sudovi.hr/hr/oskc djelomično je u skladu sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

  • jedan dio PDF dokumenata na web stranici, a osobito iz 2019. i ranijih godina, skeniran je u slikovnom formatu i ne može biti pročitan pomoću čitača ekrana
  • fotografije na internetskim stranicama Općinskog suda u Koprivnici dekorativnog su karaktera pa nemaju (niti moraju imati) svoj alternativni opis

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. lipnja 2022., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, koji je utvrđen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općinskog suda u Koprivnici.

Izjava je zadnji put preispitana 14. listopada 2022. i Općinski sud u Koprivnici će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Podizanje razine pristupačnosti

15. listopada 2020. pokrenuto je web mjesto "Portal sudova", razvijeno od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, a koje je prihvatljivo i pogodno osobama s invaliditetom odnosno usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

 Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Općinski sud u Koprivnici.

Sve upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica Općinskog suda u Koprivnici korisnici mogu uputiti Općinskom sudu u Koprivnici:

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.