Sudska pisarnica

Upraviteljica sudske pisarnice:

Vesna Pavlović

Tel:048/240-369

 

Kazneni upisnik:

Dalibor Minić, Ana Čubelić

Tel:048/240-392

Fax:048/240-393

 

Parnični upisnik:

Karlo Knežević, Sanja Zvonar

Tel:048/240-383

 

Ovršni upisnik:

Marina Kristović 

Tel:048/240-365

 

Ostavinski i izvanparnični upisnik:

Vesna Kovač, Ivana Petrović

Tel:048/240-384

 

Prekršajni upisnik:

Ivan Jurčević, Marija Ljubić

Tel:048/499-250

 

Stalna služba u Đurđevcu

 

 

Parnični, ovršni, ostavinski i izvanparnični upisnik:

Brigita Mraz, Sofija Vrkić

Tel:048/493-930

 

Prekršajni upisnik i upisnik izvršenja kazni:

Marija Carek, Marina Remetović

Tel:048/493-933