Nadležnost


      Sjedište Općinskog suda u Koprivnici je u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5.

      Prema čl. 15. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15) općinski sud ustanovljava se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja.

       Sjedište i mjesna nadležnost sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne Novine“ broj 128/14).

      Općinski sud u Koprivnici je ustanovljen kao prvostupanjski sud za područje grada Đurđevca i Koprivnice te 18 općina:

 

 • Drnje,
 • Đelekovec,
 • Gola,
 • Hlebine,
 • Koprivnički Bregi,
 • Koprivnički Ivanec,
 • Legrad,
 • Novigrad Podravski,
 • Peteranec,
 • Rasinja,
 • Sokolovac,
 • Ferdinandovac, 
 • Kalinovac,
 • Kloštar Podravski,
 • Podravske Sesvete,
 • Molve,
 • Novo Virje,
 • Virje,
 • grad Đurđevac i
 • grad Koprivnica.