Nadležnost


      Sjedište Općinskog suda u Koprivnici je u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5.

     Sukladno čl. 15. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24) općinski sudovi ustanovljavaju se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja.

     Sjedišta u kojima će djelovati i područja njihove nadležnosti ustanovljavaju se Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne Novine“ broj 67/18 i 21/22).

      Općinski sud u Koprivnici je ustanovljen kao prvostupanjski sud za područje gradova Đurđevac i Koprivnica i 18 općina:

      Za područje općina:

 • Drnje,
 • Đelekovec,
 • Ferdinandovac,
 • Gola,
 • Hlebine,
 • Kalinovac,
 • Kloštar Podravski,
 • Koprivnički Bregi,
 • Koprivnički Ivanec,
 • Legrad,
 • Molve,
 • Novigrad Podravski, 
 • Novo Virje,
 • Peteranec,
 • Podravske Sesvete,
 • Rasinja,
 • Sokolovac i
 • Virje

     te gradova:

 • Đurđevac i
 • Koprivnica.