Zaštita osobnih podataka

Općinski sud u Požegi obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Općinski sud u Požegi obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
 
Irena Papoušek - viša sudska savjetnica
e-mail: irena.papousek@ospz.pravosudje.hr
tel. broj: 034 / 290 500
Povjerenik za etiku

Povjerenikom za etiku određuje se Irena Papoušek, viša sudska savjetnica.