Zaštita osobnih podataka

Sud Općinski sud u Vinkovcima pravosuđa obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).“
„Sud Općinski sud u Vinkovcima obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.“
o Također ovisno o svrsi obrade osobnih podataka je potrebno naglasiti pravo građana na zaštitu osobnih podataka te navesti informacije kontakt osobe za zaštitu istih (ime, prezime, kontakt)