Dokumenti i obrasci

Obavijest vezano za Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Navedene novo kreirane poveznice su:

  • poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337

  • poveznica za stranicu na engleskom jeziku

https://mpu.gov.hr/crime-victims-compensation/26901

·         Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 702-02/13-01/7 URBROJ: 514-05-02-02-02/02-23-08 od 18. rujna 2023.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općinskom sudu u Vinkovcima
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka broj: Su-185/2021-8 od 13. kolovoza 2021.

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u
Središnji registar državne imovine

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku