Financijski dokumenti

Plan nabave za 2024.
OS Registar ugovora 31.12.2023.
Rebalans proračuna 2023.g
Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.
OS Registar ugovora 30.06.2023
Pravilnik o blagajničkom poslovanju OS u Vinkovcima od 29. svibnja 2023.
Registri ugovora 2023. godina
Plana nabave Općinskog suda u Vinkovcima za 2023. godinu
Plan nabave III
Financijski izvještaj 12-2021 Općinskog suda u Vinkovcima, Bilješke i ovjerenu Referentnu stranicu kao dokaz o predaji u Financijsku agenciju i Državnom uredu za reviziju