Rezultati rada Visokog prekršajnog suda

Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2023. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023. Neriješeni predmeti na dan 31.12.2023. CR
15.626 12.054 12.992 14.688 107,78%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2023.-30.09.2023.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2023. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-30.09.2023. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-30.09.2023. Neriješeni predmeti na dan 30.09.2023. CR
15.626 8.798 9.536 14.888 108,39%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2023. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-30.06.2023. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-30.06.2023. Neriješeni predmeti na dan 30.06.2023. CR
15.628 6.141 6.463 15.306 105,24%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2023.-31.03.2023.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2023. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-31.03.2023. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2023.-31.03.2023. Neriješeni predmeti na dan 31.03.2023. CR
15.629 3.443 3.836 15.236 111,41%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2022.-31.12.2022.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2022. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. Neriješeni predmeti na dan 31.12.2022. CR
14.249 14.862 13.480 15.631 90,70%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2022.-30.09.2022.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2022. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-30.09.2022. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-30.09.2022. Neriješeni predmeti na dan 30.09.2022. CR
14.249 11.015 10.940 14.324 99,32%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2022. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-30.06.2022. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-30.06.2022. Neriješeni predmeti na dan 30.06.2022. CR
14.251 7.344 7.763 13.832 105,71%
Rezultati rada u razdoblju od 01.01.2022.-31.03.2022.
Neriješeni predmeti na dan 01.01.2022. Primljeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-31.03.2022. Riješeni predmeti u razdoblju 01.01.2022.-31.03.2022. Neriješeni predmeti na dan 31.03.2022. CR
14.252 3.745 4.542 13.455 121.28%