Zaštita osobnih podataka

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova - pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka

Sanja Radeljak, tel.: 01/4807-580