Službenica za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Augusta Šenoe 30, 10000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: emina.basic@vpsrh.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: 01/4611-291
  • telefonom na broj: 01/4807-570

Službenica za informiranje: Emina Bašić

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Mjerodavni propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. i 85/15.).
• Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Pročišćeni tekst)
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
• Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
• Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.