Stručni radovi

Nadležnost Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske najviši je sud u sustavu prekršajnopravnog sudovanja, pa je tako člankom 15. stavkom 3. Zakona o sudovima propisano da se ustanovljava za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, te je, uz ostalo, osnovna nadležnost ovoga suda odlučivati u drugom stupnju o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima, odluka tijela državne uprave koja vode prekršajni postupak, odluka ovlaštenih tužitelja i drugih odluka kada je to propisano zakonom. Budući je izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine, redefinirana njegova stvarna nadležnost, to nalazimo shodnim nešto više reći o ovoj temi.

Izvor: Portal IUS-INFO

Značaj instituta povrata u prijašnje stanje u prekršajnom postupku u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19

Institut povrata u prijašnje stanje posebno je značajan u zadnje vrijeme kada i pravni sustav funkcionira u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, što se posebno ogleda u određenim ograničenjima izazvanim mjerama koje su određene radi suzbijanja ove epidemije.

Izvor: Portal IUS-INFO