Bilten br. 3

Sadržaj:

1. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija – 2020.

2. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja sigurnosti prometa – 2020.

3. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz javnog reda i mira i javne sigurnosti – 2020.

4. Najvažniji zaključci Odjela za praćenje propisa, sudske prakse i evidencije

5. Odluka ESLJP Pantalon protiv Hrvatske, broj zahtjeva 2953/14, presuda od 19. studenog 2020., datum konačnosti 19. veljače 2021. (pogrešno tumačenje odredaba Zakona o oružju – okrivljenik proglašen krivim za djelo koje nije prekršaj)

  • analiza odredaba Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana („Narodne novine“, broj 94/18., 42/20.) u svjetlu odluke ESLJP Pantalon protiv Hrvatske