Bilten br. 2

Sadržaj:

1. Specijalističko savjetovanje sudaca općinskih prekršajnih sudova i sudaca općinskih sudova koji rade na prekršajnim predmetima,održano u Osijeku od 14. do 16. listopada 2019.

2. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti – 2019.

3. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija – 2019.

4. Odluke ESLJP – skraćeno

5. Odluke Ustavnog suda RH

6. Odluka VPSRH Gž-954/19

  • zastarni rok za prekršaj iz čl. 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

7. Odluka VPSRH FPž-1909/2019

  • Sankcioniranje okrivljene odgovorne osobe za prekršaj iz članka 42. stavka 1. točke 34. i stavka 2. Zakona o računovodstvu, u situaciji kad je pravna osoba prestala postojati prije proteka roka za dostavu financijskog izvješća Financijskoj agenciji