Bilten br. 1

Sadržaj

1. Savjetovanje prekršajnih sudova, održano u Osijeku od 4. do 6. listopada 2018.

2. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti - 2018. 

3. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija – 2018.

4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-5501/2013 od 29. ožujka 2018.
- nerazmjerna primjena mjere oduzimanja predmeta koja je dovela do povrede prava na mirno uživanje vlasništva, zajamčenog čl. 48. st. 1. Ustava RH 

5. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 19120/15 od 8. studenog 2018., Seražin protiv Hrvatske
- izricanje mjere iz čl. 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ne predstavlja povredu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

6. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 20373/17 od 22. siječnja 2019., Šimunić protiv Hrvatske
- izraz „Za dom“ ne uživa zaštitu u okviru prava na slobodu izražavanja 

7. Odluka Europskog suda za ljudska prava od 14. veljače 2019., Sršen protiv Hrvatske
- alkotestiranje sudionika prometne nesreće – država nije povrijedila prava podnositeljice zahtjeva

8. Odluka Europskog suda za ljudska prava broj: 47800/14 od 8. studenog 2018., Vuković protiv Hrvatske
- produljeno zadržavanje osobnog vozila od strane policije predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva