Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka

- vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad

  obradom osobnih podatka

- obavlja i druge poslove utvrđene odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i

  podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.