Unutarnje ustrojstvo

Predsjednica suda:

 • mr.sc. Inga Vezmar Barlek

Glasnogovornik suda:

 • Juraj Dujam

Ravnatelj sudske uprave:

 • Juraj Dujam

Suci:

 • Ana Berlengi-Fellner
 • Mirjana Čačić
 • Evelina Čolović Tomić
 • Ante Galić
 • mr.sc. Mirjana Juričić
 • Biserka Kalauz
 • Ljiljana Karlovčan-Đurović
 • Marina Kosović-Marković
 • Mira Kovačić
 • Boris Marković
 • Gordana Marušić-Babić
 • Senka Orlić-Zaninović
 • dr.sc. Sanja Otočan
 • Lidija Rostaš
 • Sanja Štefan
 • Blanša Turić
 • Arma Vagner Popović
 • mr.sc. Inga Vezmar Barlek
 • Dijana Vidović
 • Lidija Vukičević

Sutkinja prvostupanjskog upravnog suda privremeno premješteni na rad u Visoki upravni sud Republike Hrvatske:

 • Snježana Horvat-Paliska (Upravni sud u Rijeci)

Viši sudski savjetnici-specijalisti

 • Blaženka Drdić
 • Srđan Papić
 • Biserka Špoljar

Viši sudski savjetnici:

 • Glorjana Čičak
 • Tatjana Ilić
 • Tomislav Jukić
 • Ivana Mamić Vuković
 • Ana Matacin
 • Dubravko Muc
 • Andrea Pejković-Rabi
 • Lana Štok
 • Žanet Vidović

Sudski savjetnici:

 • Siniša Bačić
 • Martina Barić
 • Branka Cvitanović
 • Dijana Filipčić
 • Ivana Jasprica Konjuh
 • Filip Mihaljević
 • Iva Varvodić

Ostali službenici i namještenici:

 • Irena Andrišević
 • Ida Balent
 • Wladka Banović
 • Antonija Bertović
 • Sabina Bilić
 • Svjetlana Buljan
 • Biserka Cerovski
 • Grozdana Čengić
 • Vid Čerkez
 • Biserka Čorko
 • Anita Domitrović
 • Tajana Dragičević
 • Ana-Marija Đurđ
 • Ivana Firšt
 • Sandra Furdi
 • Marija Hlad
 • Dajana Keča
 • Ivana Komar
 • Mladen Koprtla
 • Damir Korica
 • Tihana Kos
 • Andrijana Kralj
 • Damir Kralj
 • Jadranka Labaš
 • Snježana Lukinić
 • Željka Macan Vete
 • Ljerka Matijašić
 • Tanja Nemčić
 • Davorka Novosel
 • Sara Sedlar
 • Martina Sitar
 • Renata Sladović
 • Branka Stipandžija
 • Ljiljana Stojanović
 • Željka Šipić
 • Damir Špiljak
 • Jagoda Štern
 • Katarina Tišljar
 • Gordana Trtica
 • Siniša Vandekar
 • Ivana Vavra
 • Dario Vete
 • Božica Vukanović
 • Marija Žilić