Kontakti

Opće informacije


Županijski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka
OIB:22883124500

 


Kontakt

 Broj telefona

 CENTRALA  (Županijski i Općinski sud u Rijeci)  tel: 00 385  51 355 555

 

Kazneni odjel (istražna pisarnica)                  tel:  051 355 518     fax: 051 336 924

                                                                   email: biserka.kovacevic@zsri.pravosudje.hr

Kazneni odjel (kaznena pisarnica )                tel:  051 355 517     fax: 051 501 737 

                                                           email:  marijana.zic@zsri.pravosudje.hr

                 Građanski odjel (građanska pisarnica)         tel:  051 355 514     fax: 051 501 738 

                                                                                       email: tatjana.lukic@zsri.pravosudje.hr

 

 Glasnogovornik :  

 Duško Abramović, sudac   tel: 051 355 506  

                                                                                   email: dusko.abramovic@zsri.pravosudje.hr                          

  Sandra Juranović , sudac     tel: 051 355 523,   fax: 051 501 737

                                                        email: sandra.juranovic@zsri.pravosudje.hr
 

 

Ravnateljica sudske uprave :

 Gledis Pirić Vujaklija , dipl.iur       tel: 051 355 552    

                                                       email: gledis.piric@zsri.pravosudje.hr

                                                                 Sudska uprava (Predsjedništvo) :

                                                                          tel:  051 355 504                     

                                                               email: sandra.damijani@zsri.pravosudje.hr


 Upraviteljica zajedničke sudske pisarnice  :

Emilia Bokulić ,                 tel:  051 355 503
                                                                                                         
                                            email: emilia.bokulic@zsri.pravosudje.hr
                                                    email: ured.predsjednika@zsri.pravosudje.hr 


                                                                        
                                                        Email adresa za zaprimanje e-računa:
                                                        anita.simunovic@zsri.pravosudje.hr