Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

Na Županijskom sudu u Rijeci 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta
Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).
U Odjelu su zaposlene voditeljica Odjela Sandra Lipovac i stručna savjetnica  
Daria Dušević. Osim djelatnica, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i volonteri.
Podrška se pruža pri Županijskom, Općinskom i Prekršajnom sudu u Rijeci
te pri Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu. 

Zadaće Odjela za pružanje podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji su: 

  • Pružanje općih informacija o pravima žrtava i svjedoka te općih procesnih informacija o prethodnom, kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa
  • Pružanje emocionalne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon postupka
  • Pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda
  • Upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)
  • Posredovanje u kontaktu sa službenicima suda
  • Pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina
  • Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku 

Važno je istaknuti kako djelatnice i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko
savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva. 

Podrška se pruža žrtvama i svjedocima, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku, djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji kao osoba od povjerenja. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati žrtve/ svjedoke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć -  psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično. 

Već od trenutka primanja poziva žrtve, oštećenici i svjedoci mogu se obratiti djelatnicima Odjela putem telefona, e-maila ili osobno na adresi:

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Županijski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka
Tel. +385 (0)51 355 645
Fax. +385 (0)51 425 240
E-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
 

 
Podrška žrtvama i svjedocima