Nadležnost

ZAKON O SUDOVIMA

Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, i 67/18

Članak 19.