Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu

  • Ovjera isprava

Isprave izdane na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog suda u Crikvenici - diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, punomoći, razne izjave itd., da bi bile valjane na području druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći, različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.
Isprave se ovjeravaju u sobi 43 na II. katu, telefon: +385 51 554-012, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.
Ovjera isprava izdanih izvan teritorijalne nadležnosti Općinskog suda u Crikvenici u nadležnosti je mjesnih općinskih sudova.
Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču.

Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprava, potrebno je ispuniti Zahtjev za ovjeru isprava (obrazac se može preuzeti na poveznici niže), isprave koje treba ovjeriti, njihove obične preslike i sudska pristojba.

Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:
- za svaki izvornik isprave - 50,00 kn,
- za svaki prijevod izvornika - 60,00 kn.

Iznos pristojbe do 100,00 kn plaća se u državnim biljezima.
Iznos iznad 100,00 kn plaća se uplatnicom na žiro račun Državnog proračuna.

Državni se biljezi mogu kupiti na kiosku u neposrednoj blizini zgrade suda.

Popis ovlaštenih sudskih tumača se može vidjeti na web adresi: www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx, a ostale informacije se mogu dobiti na telefon: +385 51 554-012, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati te na e-mail adresu: pisarnica.sudske.uprave@oscr.pravosudje.hr

Međunarodna legalizacija Rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva koji izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH obavlja se u Ministarstvu pravosuđa RH na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

 

Zamolba za ovjeru za inozemstvo