Plaćanje sudskih pristojbi

  • Uplata sudskih pristojbi vrši se na račun:

Naziv: DRŽAVNI PRORAČUN RH

Model: HR64

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja: 5045-50514-broj predmeta ili OIB

NAPOMENA:

Poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-50514), a u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta.

Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno povezala uz pojedini predmet, u nastavku poziva na broj, a iza oznake pristojbi i RKP-a, potrebno je ispuniti oznaku i broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem: Z-43432/2010

  1.  Prvo se prepisuje šifra oznake predmeta iz tablice u nastavku (18 je šifra za Z)
  2.  U nastavku je potrebno upisati broj predmeta bez razmaka (43432)
  3.  U nastavku je potrebno upisati zadnje dvije znamenke godine (10)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

5045-50514-1843432

OZNAKA SPISA ŠIFRA OZNAKA SPISA ŠIFRA
OVR 01 OVRV 02
I 03 P 04
POVRV 05 P-eu 06
Pl 07 Pn 08
Ps 09 Psp 10
Pr 11 R1 12
R1-eu 13 R2 14
Pom 15 Pom-eu 16
O 17 Z 18
Su 19 Rz 20
Pu P 21 Pu R 22
Pu Ovr 23 Sp 24
Pu O 25 R1 Ob 26
P Ob 27 Pu O 28
Uplate troškova za preslike
  • Uplata troškova za preslike dijelova spisa:

Naziv: OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

Model: HR00

IBAN. HR1423900011101060393

Poziv na broj odobrenja: 66151-broj predmeta

 

Uplate sudskih pristojbi iz inozemstva

Sudske pristojbe se mogu uplatiti iz inozemstva na multivalutni račun Državnog proračuna otvoren u HNB i to u sljedećim valutama: EUR, USD, NOK, SEK, CHF, GBP, DKK, CAD, JPY I HRK. 

Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana, Zagreb

SWIFT CODE: NBHRHR2X

Korisnik: Državni proračun - Ministarstvo financija RH

Broj računa: 1863000160

IBAN CODE: HR12  10010051863000160

Za model se također obavezno upisuje broj 64 (HR64), a poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-50514) te u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta.

Model i poziv na broj koji se navode u predmetnom sudskom rješenju potrebno je prilikom uplate iz inozemstva navesti u platnom nalogu kao referencu plaćanja ("remittance info" ili "remarks").

Za sredstva uplaćena u ino valuti, sa odgovarajućim modelom i pozivom na broj, Hrvatska narodna banka izvršit će konverziju u HRK po svom kupovnom tečaju koji utvrđuje za svaki radni dan i objavljuje na svojoj web stranici.