Plaćanja na žiro račun depozita

  • Uplate predujmova za sudska vještačenja, očevide, jamčevine, izlazak sudskog ovršitelja i dr. vrši se na transakcijski račun sudskog depozita otvoren kod HPB:

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI
Model: HR00
HR96 2390 0011 3000 67997
Poziv na broj odobrenja: OBAVEZNO VIDI NAPOMENU

NAPOMENA:

Za model se obavezno upisuje broj 00 (HR00), a poziv na broj ovisi o ustrojstvenoj jedinici, oznaci i broju predmeta za koji se vrši uplata.

Kako bi se uplata pravilno evidentirala u svakom pojedinačnom predmetu, poziv na broj primatelja mora sadržavati tri grupe brojeva (dozvoljene su dvije crtice).

Radi što točnijeg pojašnjenja, dan je sljedeći primjer:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-12345/2012

  1. Prvo je potrebno prepisati šifru oznake koji određuje ustrojstvenu jedinicu Općinskog suda u Crikvenici iz tablice u nastavku (Za primjer će se uzeti "Sjedište suda u Crikvenici" sa šifrom 2)
  2. Nakon toga je potrebno prepisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku (04 je šifra za P)
  3. U nastavku je potrebno upisati broj predmeta odvojeno znakom - (12345)
  4. U nastavku je potrebo upisati samo zadnje dvije znamenke godine odvojeno znakom - (12)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

2-04-1234512

Šifranik oznaka
Ustrojstvena jedinica
USTROJSTVENA JEDINICA ŠIFRA
Sjedište suda u Crikvenici 2
Stalna služba u Krku 4
Stalna služba u Rabu 7
Stalna služba u Senju 8
Vrsta predmeta
OZNAKA SPISA ŠIFRA OZNAKA SPISA ŠIFRA
Ovr 01 Ovrv 02
I 03 P 04
Povrv 05 P-eu 06
Pl 07 Pn 08
Ps 09 Psp 10
Pr 11 R1 12
R1-eu 13 R2 14
Pom 15 Pom-eu 16
O 17 Z 18
Su 19 Rz 20
Pu P 21 Pu R 22
Pu Ovr 23 Sp 24
Pu O 25 R1 Ob 26
P Ob 27 Pu O 28