Ovjera isprava za inozemstvo

Kod općinskog suda se prema Haškoj konvenciji od 05. listopada 1961. godine, a koje Konvencije je potpisnica i Republika Hrvatska, vrši ovjera potpisa i pečata na ispravi koja će se koristiti izvan Republike Hrvatske potvrdom „APOSTILLE“.
Ovjera potpisa i pečata na ispravi vrši se potvrdom „APOSTILE“ na:
1. ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
2. administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju) i sl.),
3. te ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi na području svoje nadležnosti.
Za isprave izdane u drugim mjestima, ovjera se radi na svakom mjesno nadležnom općinskom sudu.

Na države koje nisu stranke Konvencije, primjenjuje se zakonski režim ovjere isprava za uporabu u inozemstvu sukladno Zakonu o legalizaciji isprava za upotrebu u inozemstvu. Da bi isprava namijenjena za te države bila valjana mora se nakon postupka ovjere potpisa i pečata na općinskom sudu, obaviti i postupak pune legalizacije (nadovjere) kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Za ovjeru potpisa i pečata na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave ili ostalih pravnih osoba plaća se sudska pristojba u obliku državnih biljega u iznosu od 50,00 kn za svaku ispravu.


Pristojba za ovjeru prijevoda sudskog tumača iznosi 60 Kn, a ovjera potpisa (matičara, javnog bilježnika, službenika sudskih pisarnica) iznosi 50 Kn