Uvjerenja da se ne vodi kazneni i prekršajni postupak

UVJERENJE DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Općinski sud i njegove stalne službe izdaju uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Zahtjevi za izdavanje uvjerenja podnose se u sudskoj pisarnici Općinskog suda u Đakovu i u pisarnici Stalne službe u Našicama.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi se na Obrascu br. 9.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja može se podnijeti u elektroničkom obliku putem sustava e-Građani.

Pristojba na uvjerenje se ne naplaćuje u slučaju kada se uvjerenje traži za ostvarivanje prava na dodatak za djecu, ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu i zasnivanje radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 30,00 kn za svaku izdanu potvrdu.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja može se poslati putem e-maila.

Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju se s elektroničkim potpisom kroz sustav eSpis, iz kojeg razloga ih više ne moraju potpisivati službenici suda niti na njih stavljati pečat suda. Iznimno uvjerenja trebaju potpisati ovlašteni službenici suda i na njih staviti pečat suda ako se uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u svrhu uporabe u inozemstvu. U tom slučaju je potrebno izvršiti nadovjeru potpisa i pečata potvrdom Apostille.

 

UVJERENJE DA SE NE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

Općinski sud i njegove stalne službe izdaju uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev u Republici Hrvatskoj ne vodi prekršajni postupak za prekršaje za koje je to propisano posebnim zakonom.

Zahtjev za izdavanje uvjerenje podnosi se na Obrascu br. 9a.

Zahtjevi za izdavanje uvjerenja podnose se u pisarnicama Prekršajnog odjela Općinskog suda u Đakovu i Stalne službe u Našicama.