Zemljišne knjige, postupak i informacije o radu ZK odjela

DIGITALNE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Uvid u e-izvadak iz zemljišnih knjiga

UREĐENA ZEMLJA - NACIONALNI PROGRAM SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

www.uredjenazemlja.hr

Načini podnošenja prijedloga za upis

Prijedlog za upis može se podnijeti:

  • neposredno na urudžbenom šalteru zemljišnoknjižnog odjela,
  • poštom ili 
  • elektroničkim putem uz napredni elektronički potpis putem javnih bilježnika i odvjetnika koji su zatražili pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra.
Zemljišnoknjižni oglasi