Plaćanje sudskih pristojbi

Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:

DRŽAVNI PRORAČUN RH

Model: HR64,

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja: 5045-50522-VIDI TABLICU
 


Tarifa sudskih pristojbi

Zakon o sudskim pristojbama

NAPOMENA

Za model se obavezno upisuje broj 64, a poziv na broj odobrenja se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-50522)

Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih brojeva je potrebno upisati dodijeljene šifre za pojedine vrste predmeta i broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:
Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-1215/2009

1. potrebno je prepisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku (213 je šifra za P)
2. u nastavku je potrebno upisati broj predmeta (1215), i samo zadnje dvije znamenke godine (09)

(ako predmet nije formiran i nemate broja upisuje se OIB uplatitelja)

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

5045-50522-213121509

Šifarnik oznaka:

 

VRSTA SPISA

OZNAKA

K

230

P

213

P2

264

PL

256

PR

248

POVRV

264

R1

191

R2

132

POM

140

SU

469

O

183

OVR

116

OVRV

159

K.I.-zemljišnoknjižni izvadak

256

P Ob

310

Pn

329

Psp

337

Ps

345

P-eu

353

OVR-eu

361

R1-Ob

388

Pom-eu

396

Z

br.kč.iz ugovora

R1-eu

124

R2-eu

167

Pu P

400

RZ

272

Pu O

299

Pu OVR

418

Pu K

426

Pu R

442

Pu Su-Gzp I

493

 

UPLATE SUDSKIH PRISTOJBI IZ INOZEMSTVA
Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana, Zagreb
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
Korisnik: Ministarstvo financija RH
Broj računa: 1863000160
IBAN CODE: HR1210010051863000160


UPLATE PREDUJMA - DEPOZITA IZ INOZEMSTVA
Banka: Hrvatska poštanska banka, Petrinjska 7, Zagreb
SWIFT CODE: HPBZHR2X
Korisnik: Općinski sud u Đakovu
IBAN CODE: HR0223900011300069398

Modeli plaćanja kao i pozivi na broj navedeni su u sudskom Rješenju


______________________________________________________________________

NAPUTAK U SVEZI POZIVANJA STRANAKA NA UPLATU PREDUJMA

Kod pozivanja stranaka na uplatu predujma ( za vještačenje, očevide, dostavu ) i dalje je na snazi žiro-račun broj

HR0223900011300069398


BROJ PREDMETA UPISUJE SE BEZ SLOVNE OZNAKE

NE SMIJU SE KORISTITI : RIMSKI BROJEVI, ZAGRADE, KOSE CRTE I
OSTALI ZNAKOVI INTERPUNKCIJE.