Predaja pismena i pisarnice

Dnevni raspored radnog vremena u Općinskom sudu u Đakovu, kao i u Stalnoj službi u Našicama utvrđuje se od 07,00 do 15,00 sati.

U Općinskom sudu u Đakovu kao i u Stalnoj službi u Našicama  stranke, njihovi opunomoćenici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i ostalo, primaju se svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 sati. Podnesci i drugi dopisi zaprimaju se neposredno od stranaka svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

 

Zemljišnoknjižni odjel

Radno vrijeme za primanje stranaka je od 08,00 do 12,00 sati.

 

Zemljišnoknjižni odjel - Stalna služba u Našicama

Radno vrijeme za primanje stranaka je od 08,00 do 12,00 sati.

 

Telefonske obavijesti strankama daju se svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 12,00 sati u sudskoj pisarnici sukladno odredbama Sudskog poslovnika.

 

U Uredu predsjednika suda stranke se primaju srijedom od 08,30 do 09,30 sati.