Javni bilježnici

 • Javni bilježnik Ivo Radović
 • Adresa:  Vukovarska 19/2,  20000 Dubrovnik
 • Kontakt telefon: 020/ 492 050

 

 • Javni bilježnik Nikša Mozara
 • Adresa:  Vukovarska 17,  20000 Dubrovnik
 • Kontakt telefon: 020/ 638 570

 

 • Javni bilježnik Anto Lozančić
 • Adresa:  Vukovarska 22,  20000 Dubrovnik
 • Kontakt telefon:  020/ 220 911

 

 • Javni bilježnik Luce Bronzan
 • Adresa:  Vukovarska 24,  20000 Dubrovnik
 • Kontakt telefon: 020/ 311 943

 

 • Javni bilježnik Anđelko Stanić 
 • Adresa:  Ul. dr. Ante Starčevića 20, 20000 Dubrovnik
 • Kontakt telefon: 020/ 357 777

 

 • Javni bilježnik Ivna Kaliman
 • Adresa:  Kovački prolaz 25, 20260 Korčula
 • Kontakt telefon: 020/ 715 758