Nadležnost

Sukladno čl.18.Zakona o sudovima (NN 67/18) Općinski sud u Dubrovniku:

- Rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

- Rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

- Rješava kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

- Rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

- Odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

- Obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

- Obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

- Obavlja i druge poslove određene zakonom.

Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka i Župa dubrovačka te gradova: Dubrovnik i Korčula.