Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

    Prekršajna pisarnica (Soba 75)

  • Radno vrijeme sa strankama
    ponedjeljak - četvrtak: 8.30 - 12.00 
  • Kontakt tel.: 020/ 448-177
                        020/ 448-178
     
  • Preuzimanje obrazaca preko interneta:  Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak    
  • Preuzimanje potvrda 10.00 - 12.00