Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Poštovani,

U svrhu mjera sprječavanja širenja epidemije bolesti izazvane koronavirusom molimo da se zahtjevi za izdavanje Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u sve svrhe koje ne podliježu plaćanju sudske pristojbe dostave putem e-pošte:

  • ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na mrežnim stranicama suda, te ispunjen i potpisan obrazac dostaviti skeniran uz presliku Osobne iskaznice, a Uvjerenje će Vam biti dostavljeno putem e-pošte.

Za zahtjeve za izdavanje Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u svrhe koje podliježu plaćanju sudske pristojbe molimo da prilikom predaje Zahtjeva dostavite i 30,00 kn državnih biljega, te popunjen i potpisan zahtjev ostavite u kutiji na ulazu u zgradu suda. Na zahtjevu upišite svoju adresu e-pošte na koju će Vam se dostaviti Uvjerenje. Ukoliko Vam Uvjerenje služi za ostvarivanje prava u inozemstvu to mora biti naznačeno na zahtjevu, a Uvjerenje možete preuzeti slijedeći radni dan na Porti suda.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

  • Za više informacija o izdavanju Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak možete se javiti telefonskim putem na brojeve:

      020 448 131            020 448 137            020 448 119.

Prijemna pisarnica (Soba 1)

U Općinskom sudu u Dubrovniku izdaju se potvrde da pred Županijskim i Općinskim sudom nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.               Pristojba na potvrdu se ne naplaćuje u slučaju kada se potvrda traži za:

1. ostvarivanja prava na dodatak za djecu, potrebe školovanja
2. ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
3. ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu
4. zasnivanja radnog odnosa

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 30,00 kn za svaku izdanu potvrdu.
Potvrda se izdaje uz predočenje važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu ili fotokopije osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika za osobe koje imaju prebivalište na području nadležnosti Općinskog suda u Dubrovniku. 
Potvrdu je moguće zatražiti za drugu osobu uz predočenje osobne iskaznice odsutne osobe.  Zbog prikupljanja svih potrebnih informacija procedura može trajati i do 8 dana. 

Preuzimanje obrazaca preko interneta: Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

 

  • Voditelj kaznene pisarnice: Ivana Vlašić                                                                                                     tel. 020/448 119
  • Upisničar prijemne pisarnice:  Snježana Čihorić                                                                                             tel. 020/448 131 
  • Radno vrijeme sa strankama                                                                                                         ponedjeljak - petak: 8.30 - 12.00

Preuzimanje potvrda 10.00 - 12.00