Kontakt

  • Dostava podnesaka putem e-maila:                                                                                         
  •  ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
  • Voditeljica ureda predsjednika - voditelj Odjeljka: Boženka Matić
  • Kontakt tel: 020/ 357-690                                                                                                            fax: 020/ 357-667
  • Email: ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
Kontakti Telefon
Centrala 020 357 888
Prijemna pisarnica 020 448 131
Kaznena pisarnica 020 448 119
Parnična pisarnica 020 448 128
Ovršna pisarnica 020 448 130
Ostavinska pisarnica 020 448 129
Izvanparnična pisarnica 020 448 115
Prekšajna pisarnica 020 448 177
Odjeljak za izvršenje prekršajnih kazni 020 358 527
Pisarnica sudske uprave 020448 137
Zemljišnoknjižni odjel (Izvadci i potvrde) 020 448 117
Informacije o zemljišnoknjižnim predmetima 020 448 113 i 020 448 150