Sudske pristojbe

Sudske pristojbe

Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima naplaćuju se sukladno tarifnim brojevima 15., 16., 17. i 19. Tarife Sudskih pristojbi Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine 74/76, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15), a za postupanje zemljišnoknjižnih sudova značajni su i Tbr 18., 18.a i 18.b navedene tarife koji se odnose na plaćanje sudske pristojbe za zk. izvadke, prijepise i preslike te različite potvrde, kao i čl. 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine 55/13), a poveznicu na Zakon možete pronaći ovdje.

Ističe se da je državne biljege, za uplate do 100,00 kn, moguće kupiti u prodavaonici Narodnih novina d.d. ili poštanskim uredima, a uplate iznad 100,00 kn je moguće izvršiti uplatom na račun prihoda Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, s pozivom na broj: Model HR64 poziv na broj 5045-3847-broj predmeta ili OIB predlagatelja ukoliko broj predmeta nije poznat.

 

Zakon o sudskim pristojbama

Uredba o tarifi sudskih pristojbi