Nadležnost

Općinski sudovi:

  1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
  2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
  3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
  4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
  5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
  6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
  7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
  8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

 

Sjedište i područje nadležnosti:

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje te gradova: Nova Gradiška i Slavonski Brod.