Sudske pisarnice

Sudske pisarnice
PISARNICA URED TELEFON SLUŽBENIK/ICA
Prijemno - otpremna 14/prizemlje 217 - 418 Sonja Peranović, sudska zapisničarka
Barbara Ferić, referentica za prijem i otpremu pošte
Parnična 59/2 kat 217 - 462 Darija Stojanović, upisničarka
Vlatka Pocrnić, sudska zapisničarka
Kaznena 60/2 kat 217 - 408 Štefica Ćosić, upisničarka
Ostavinska 78/3 kat 217 - 465 Mara Begić, upisničarka
Ovršna 13/prizemlje 217 - 419 Antun Mirković, upisničar
Kata Pitlović, sudska zapisničarka
Izvanparnična 60/2 kat 217 - 408 Gordan Mikuš, upisničar
Prekršajna 78/3 kat 217 - 465 Mira Kruljac, upisničarka
217 - 465 Jasna Švaganović, sudska zapisničarka