Prikaz rezultata rada suda u 2024. godini

Kretanje predmeta
Tromjesečje Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I. 11.599 3.868 4.044 11.423
II.        
III.        
IV.        
Kretanje kadrova
Tromjesečje Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
I. 23 7 30 29
II.        
III.        
IV.        
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje CR   DT   Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I. 104,55% 256 133 139
II.        
III.        
IV