Prikaz rezultata rada suda u 2022. godini

Kretanje predmeta
Tromjesečje Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I. 11.179 3.407 3.930 10.656
II. 10.666 3.678 3.942 10.098
III. 10.100 3.241 3.279 10.062
IV. 10.058 3.824 3.839 10.043
Kretanje kadrova
Tromjesečje Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
I. 25 6 31 31
II. 25 7 32 32
III. 25 7 32 31
IV. 24 7 31 30
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I. 115.35 % 244 110 127
II. 107.18% 216 115 123
III. 101.17% 282 105 106
IV 100.39% 241 127 128