Prikaz rezultata rada suda u 2023. godini

Kretanje predmeta
Tromjesečje Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
I. 10.041 3.786 3.656 10.171
II. 10.158 3.049 2.831 10.225
III. 10.225 5.111 2.975 11.721
IV. 11.709 5.316 4.110 11.586
Kretanje kadrova
Tromjesečje Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
I. 25 7 32 32
II. 24 7 31 31
III. 24 7 31 29
IV. 24 8 32 31
Pokazatelji uspješnosti rada
Tromjesečje CR   DT   Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
I. 96.57 % 250 118 114
II. 92.85 % 329 98 91
III. 58.21 % 362 165 96
IV 77,31 % 259 171 133