Informacije za stranke > Izdavanje uvjerenja

Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak:

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja fizičkim i pravnim osobama da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena dijela koja se progone po službenoj dužnosti.

Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Sukladno Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16.09.2016. godine Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takovog uvjerenja.

Sudska pristojba od 3,98 E naplaćuje se u državnim biljezima osim u slučajevima oslobođenja od plaćanjima iste:

1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa. 
  
Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenja se izdaju u Sobi 10, prizemlje suda.
 
Radno vrijeme sa strankama:
8:00-11:00 sati
12:00 – 14:00 sati 
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042/401-858, kristinka.lescak@osvz.pravosudje.hr

Napomena: Od dana 19.6.2017. za dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak više nije potrebno dolaziti na sud, već građani uvjerenje mogu zatražiti putem sustava e-Građani. Dostupno na https://usluge.pravosudje.hr/uvjerenje-kazneni-postupak/ 

Uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak:

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja fizičkim i pravnim osobama da se protiv istih vodi ili ne vodi prekršajni postupak za prekršajna dijela.

Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Sukladno Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16.09.2016. godine Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takovog uvjerenja.

Sudska pristojba od 30 kn naplaćuje se u državnim biljezima osim u slučajevima oslobođenja od plaćanjima iste:

1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa. 
  
Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenja se izdaju u sobi 17 u prizemlju suda.

Radno vrijeme sa strankama:
8:00 - 11:00 sati
12:00 - 14:00 sati
Dnevni odmor: 11:00 - 11:30 sati
Kontakt tel.: 042/401-919 daria.martinec@osvz.pravosudje.hr

Napomena: Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak građani za sada NE MOGU zatražiti putem sustava e-Građani. U tijeku je razvoj te usluge na e-Građanima. Usluga će se napraviti na sličan način kao i za uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.