Informacije za stranke > Ovjera isprava za inozemstvo

Ovjera isprava za inozemstvo (apostille):
Isprave izdane u Varaždinu, odnosno na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu (sveučilišne diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, punomoći, razne izjave) da bi bile valjane na području druge druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći, različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.
Isprave se ovjeravaju u sobi 10/p, telefon: 042/401-858. 

Radno vrijeme sa strankama: 8.00 - 11.00 h 12.00 - 14.00 h. Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati.

Ovjera isprava izdanih izvan Varaždina u nadležnosti je mjesnih općinskih sudova.
Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču.

Ovjera prijevoda isprave se obavlja na općinskom sudu gdje sudski tumač koji ju je preveo ima svoje sjedište.

U skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016., koja se primjenjuje od 16. veljače 2019. nije više potrebno legalizirati apostilom isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama br. 1024/2012 tj. rodni, smrtni, vjenčani list, potvrdu o bračnom stanju, životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije, potvrdu za kandidiranje ili glasovanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprava, potrebno je ispuniti Zahtjev za ovjeru isprava (obrazac se može preuzeti na poveznici niže), isprave koje treba ovjeriti, njihove obične preslike i sudska pristojba.

Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:
- za svaki izvornik isprave - 6,64 E
- za svaki prijevod izvornika - 7,96 E

Pristojba se ne naplaćuje za ostvarenje prava s osnova socijalnog osiguranja u inozemstvu.

Napomena: U skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016., koja se primjenjuje od 16. veljače 2019. nije više potrebno legalizirati apostilom isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama br. 1024/2012 tj. rodni, smrtni, vjenčani list, potvrdu o bračnom stanju, životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije, potvrdu za kandidiranje ili glasovanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

Za određene isprave možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents