Unutarnje ustrojstvo > Odjeli

SUDSKI ODJELI

a) PARNIČNI ODJEL

 1. Melita Šmentanec - Klarić - referada 1
 2. Jadranka Orlović - referada 8
 3. Dubravka Kraljić - referada 13
 4. Gordana Kliček - Horvat - referada 17
 5. Lidija Krašek - referada 20
 6. Karmen Ošpuh - referada 24 (Predsjednica odjela)
 7. Tamara Turek - referada 27
 8. Ana Lazić - referada 28
 9. Draženko Jakopović - referada 22 (Stalna služba u Ivancu)

Sudski savjetnici Parničnog odjela

 1. Ivica Franjić, viši sudski savjetnik - specijalist - referada 15
 2. Aleksandar Drakulić, viši sudski savjetnik - referada 23
 3. Tamara Mandić, viša sudska savjetnica - specijalistica - referada 11 (Stalna služba u Ivancu)
 4. Valentina Kovačić, viša sudska savjetnica - referada 21 (Stalna služba u Ivancu)

b) OBITELJSKI ODJEL

 1. Nataša Sever - referada 2
 2. Vesna Jug – Blažin - referada 6
 3. Ana-Marija Murić - referada 7
 4. Blaženka Mavrek - referada 19 (Predsjednica odjela)
 5. Nataša Miletić - referada 9

c) KAZNENI ODJEL

 1. Marina Presečki - referada 10
 2. Snježana Lukač - Keretić - referada 14 (Predsjednica odjela)
 3. Anica Milas - referada 29
 4. Miro Jalševec - referada 30
 5. Matea Bulka - referada 41

Sudski savjetnici Kaznenog odjela

 1. Tihana Brlenić, viša sudska savjetnica - specijalistica

d) ODJEL ZA MLADEŽ

 1. Marina Presečki - referada 10 (Predsjednica odjela)  
 2. Miro Jalševec - referada 30
 3. Snježana Lukač - Keretić - referada 14

e) PREKRŠAJNI ODJEL

 1. Vesna Poljan - referada 32 
 2. Nada Šumiga - referada 38
 3. Željka Budanec - referada 39  (Predsjednica odjela)

Sudski savjetnici Prekršajnog odjela

 1. Hana Strnišćak, viša sudska savjetnica - referada 40
 2. Ida Labaš, viša sudska savjetnica - referada 33