Unutarnje ustrojstvo > Odjeli

SUDSKI ODJELI

a) PARNIČNI ODJEL
Predsjednica odjela – Karmen Ošpuh
Sjedište suda:

 1. Melita Šmentanec-Klarić - referada 1:
 2. Jadranka Orlović - referada 8:
 3. Dubravka Kraljić - referada 13:
 4. Gordana Kliček-Horvat - referada 17:
 5. Lidija Krašek - referada 20:
 6. Karmen Ošpuh - referada 24:
 7. Tamara Turek - referada 27:
 8. Ana Lazić - referada 28:

Stalna služba u Ivancu:

 1. Draženko Jakopović - referada 22:
 2. Nataša Sever - referada 25:

Sudski savjetnici Parničnog odjela
Sjedište suda:

 1. Helena Đud, viša sudska savjetnica-specijalist - referada 4:
 2. Ivica Franjić, viši sudski savjetnik - referada 15:
 3. Aleksandar Drakulić, viši sudski savjetnik - referada 23:

Stalna služba u Ivancu

 1. Tamara Mandić, viša sudska savjetnica (4 sata) - referada 11:

b) OBITELJSKI ODJEL
Predsjednica odjela: mr. sc. Bojana Skenderović

 1. Snježana Šaško - referada 2:
 2. Vesna Jug – Blažin, univ. spec. iur. - referada 6:
 3. Ana-Marija Murić - referada 7:
 4. mr. sc. Bojana Skenderović - referada 9:
 5. Blaženka Mavrek - referada 19:

c) KAZNENI ODJEL
Predsjednica odjela - Snježana Lukač-Keretić

 1. Marina Presečki - referada 10:
 2. Damir Hrustek - referada 12:
 3. Snježana Lukač-Keretić - referada 14:
 4. Anica Milas - referada 29:
 5. Miro Jalševec – referada 30:
 6. Matea Bulka - referada 31:

Sudski savjetnici Kaznenog odjela

 1. Tihana Brlenić, viša sudska savjetnica - specijalist

d) ODJEL ZA MLADEŽ
Predsjednica odjela: Marina Presečki, sutkinja

 1. Marina Presečki - referada 10:
 2. Miro Jalševec – referada 30:
 3. Snježana Lukač–Keretić - referada 14:

e) PREKRŠAJNI ODJEL
Predsjednica odjela – Željka Budanec
Sjedište suda:

 1. Vesna Poljan - referada 32:
 2. Nada Šumiga - referada 38:
 3. Željka Budanec - referada 39:

Stalna služba u Ivancu:

 1. Željko Lacković - referada 31:

Sudski savjetnici Prekršajnog odjela
Sjedište suda:

 1. Hana Strnišćak, sudska savjetnica - referada 40:
 2. Ida Labaš, viša sudska savjetnica - referada 33: