Informacije za stranke > Podaci za uplate

Žiro računi suda
Posl.broj: 17-Su-300/2013.
IBAN KONSTRUKCIJA ŽIRO RAČUNA OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU I DRŽAVNOG PRORAČUNA  - PRIMJENA OD 01. LIPNJA 2013. GODINE
***************************************************************************
Račun sudskih depozita, predujmova i pologa (vrijedi i za SS Ivanec):
Općinski sud u Varaždinu
IBAN: HR1223900011300000154 
***************************************************************************
Račun za redovno poslovanje suda
IBAN: HR4223900011100011222
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje sudske pristojbe:
Državni proračun RH
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
5045-4366-šifra i broj predmeta upisati u jednom broju bez crtice ili kose crte, ukoliko ne postoji broj predmeta upisati šifru ili OIB stranke.
Opis plaćanja: Sudska pristojba i šifru
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje novčane kazne, troškova kaznenog postupka, oduzete imovinske koristi:
Državni proračun RH
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
6084-4366-upisati broj predmeta u jednom broju bez crtice ili kose crte
Opis plaćanja: navesti da li je ( novčana kazna, oduzeta imovinska korist, troškovi kaznenog postupka)
***************************************************************************
Plaćanje sudske pristojbe
- uplata iz inozemstva:
***************************************************************************
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR63
Poziv na broj: 5045-4366-OIB stranke (ukoliko ne postoji broj predmeta)
Korisnik: Ministarstvo financija RH Zagreb, Općinski sud u Varaždinu
***************************************************************************

Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Posl.br.: 17-Su-99/2012.
Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:
DRŽAVNI PRORAČUN RH
IBAN: HR1210010051863000160

64 5045-4366-(VIDI NAPOMENU)
NAPOMENA:
Poziv na broj se obvezno sastoji od modela 64, te oznake pristojbi (5045) i RKP oznake
suda (4366).
Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih
brojeva potrebno je upisati šifru predmeta, broj predmeta i zadnje dvije
znamenke godine predmeta (bez razmaka), i to na način kao u sljedećem
primjeru:
Primjer: Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-335/2010
1) Iza oznake pristojbi (5045) staviti - (crticu)
2) Zatim upisati šifru parničnog predmeta (213) i broj predmeta za zadnje dvije
znamenke godine predmeta 21333510 (sve bez razmaka)
Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:
64 5045-4366-21333510

ŠIFARNIK OZNAKA
OZNAKA SPISA ŠIFRA
Z - VARAŽDIN 100
RZ - VARAŽDIN 101
Z – NOVI MAROF 102
Z - LUDBREG 103
Z - IVANEC 104
OVR 116
OVRV 117
O 124
K 130
R1 132
R2 133
POM 159
P 213
Povrv 214

Povrat pristojbi
Povrat pristojbi (.pdf)

Šifarnik predmeta OSVŽ
SIFARNIK_OZNAKA_ OSVZ (.pdf)

Šifarnik predmeta SS Ivanec
Racun_sudskih_depozita_SIFARNIK (.pdf)
Zatvaranje_racuna_SS_Ivanec (.pdf)